Version 5 ute nu!

Skapa schemalagda aviseringar - även om personalen inte är ansluten
När du schemalägger ett meddelande kan du nu inkludera användare som inte är aktiva (de är avstängda och inte anslutna till meddelandeservern men har varit under de senaste 30 dagarna). Detta låter dig ställa in schemalagda aviseringar när användare inte är anslutna, t. ex. efter kontorstid eller när personalen är på semester. När dessa användare därefter slår på sina enheter och ansluter igen, kommer de att få nästa schemalagda avisering (förutsatt att de är anslutna under den tid /det datum som aviseringen planerades.

Nytt användargränssnitt
NetSupport Notify har ett helt uppdaterat användargränssnitt. Eftersom varningar ofta skickas ut i pressade situationer är det nu ännu lättare för avsändaren att hitta och snabbt navigera till önskade funktioner och komma åt dem med bara ett klick.

Stöd för fler användare
Meddelandeservern kan byggas ut för att passa även de allra största företagen, och har nu stöd för 10000 XNUMX agenter. Därmed kan exempelvis storföretag och skoldistrikt kommunicera snabbt och lätt med ett stort antal medarbetare och/eller elever.

Varningsstorlek
Avsändaren kan nu välja hur stor varningen ska vara när den visas på mottagarens skärm, och kan därmed bestämma hur stor effekt den ska få. Ett meddelande om nödutrymning kan till exempel ställas in så att det fyller hela skärmen, medan en varning om att e-postservern ligger nere kan vara mindre och mer diskret. Detta gör också att varningen står i proportion till bildskärmens storlek.

Varningsbekräftelse
När en helskärmsvarning skickas kan en OK-knapp visas istället för timeout-funktionen. Mottagaren kan därmed inte bara bekräfta att varningen har tagits emot och lästs (så att avsändaren slipper att bara anta att det har det), utan också stänga meddelandet direkt när det har setts för kortare svarstid.

Tillagt plattformsstöd
Förutom det befintliga stödet för flera plattformar ingår nu även stöd för Chromebooks i NetSupport Notify. Detta hjälper organisationer att kommunicera effektivt på alla olika plattformar som används.

Visa hela meddelandet
För att mottagaren ska kunna läsa och bekräfta varningar ännu snabbare kan hela meddelandet nu göras synligt när en avisering skickas (istället för att mottagaren måste använda en rullningslist för att visa hela texten).

Förbättrad historiklista
Nödmeddelanden visas nu i historiklistan som standard, och varningar kan fästas högst upp i listan så att det blir lättare att hitta och återanvända de viktigaste. Fästa varningar ligger alltid kvar högst upp i listan, oavsett eventuell datumsökning.

Skicka till IP-intervall
Förutom att det går att skicka aviseringar genom Active Directory kan aviseringar också skickas till IP-intervaller, vilket är praktiskt för organisationer med spridda nätverk.

Fler anpassningar
NetSupport Notify kan anpassas ytterligare för att friktionsfritt passa organisationen och dess behov. Teckensnitt och textstorlek för varje meddelande kan ändras för att passa det egna varumärket. Det går också att skapa egna ikoner för allvarlighetsgrad (med egen text, egna teckensnitt och egna färger) som passar de typer av meddelanden som ska skickas ut.

Nya aviseringartyper
Förutom aviseringartyperna Nyheter, Meddelande, Varning, Tekniskt och Kritiskt har två nya typer (Hälsa och Säkerhet) lagts till för att göra det lättare att ännu bättre prioritera aviseringar som innehåller relaterad information. Ett meddelande av typen Hälsa kan till exempel innehålla en påminnelse om att använda handsprit eller hålla social distans.

Nya funktioner i V4

Nytt användargränssnitt
NetSupport Notify har ett helt uppdaterat användargränssnitt. Eftersom varningar ofta skickas ut i pressade situationer är det nu ännu lättare för avsändaren att hitta och snabbt navigera till önskade funktioner och komma åt dem med bara ett klick.

Högre teckengräns
Teckengränsen för bildtexter har höjts från 40 till 80 och för meddelandetexter från 500 till 1,000.

Nödmeddelanden
För att förhindra att nödmeddelanden skickas av misstag kan du nu välja att använda en tangentbordsgenväg bestående av tre tangenter för att skicka dessa.

Active Directory-mallar
Du kan nu konfigurera aviseringskonsolen med hjälp av Active Directory.

Meddelandevisning
Aviseringsmeddelandet visas när en dator är låst.

Skicka aviseringar
När du väljer vilka mottagare som ett aviseringsmeddelande ska skickas till kan du visa visningsnamnet för Active Directory istället för det inloggade användarnamnet. Klicka på Visa visningsnamn.

Stöd för IPv6
NetSupport Notify har stöd för IPv6-adresser.