Vilka fördelar får du?

Tillförlitlig kommunikation

Tillförlitlig kommunikation

Inom en organisation finns många verktyg för kommunikation, som e-post, röstsamtal och snabbmeddelanden. Brådskande meddelanden behöver kunna hittas och ses omedelbart, särskilt om den befintliga tekniken inte fungerar eller om e-postmeddelanden drunknar i överfulla inkorgar.

Inom en organisation finns många verktyg för kommunikation, som e-post, röstsamtal och snabbmeddelanden. Brådskande meddelanden behöver kunna hittas och ses omedelbart, särskilt om den befintliga tekniken inte fungerar eller om e-postmeddelanden drunknar i överfulla inkorgar.

Det är inte nödvändigt att hantera kontakter på vanligt sätt eftersom systemet synkroniseras med Active Directory, vilket gör det till en snabb och enkel lösning. Meddelanden kan också skickas till särskilda IP-intervall.

Prioritering på skärmen

Prioritering på skärmen

Within seconds, a single notification (of up to 1,000 characters) can be sent to 10,000 connected computers (Windows, Mac, and Chromebooks, as well as digital information screens) or to specific users/devices and selected departments. The delivered notification automatically takes screen focus on recipient computers and kan inte ignoreras – saving precious time in the case of more urgent alerts.

Varje meddelande kan också ges en prioritetsnivå (från rutinmässig kommunikation med studenter och personal till tekniska varningar eller kritiska nödvarningar, vilket kan specialanpassas) så att mottagaren direkt känner igen varningens art och allvarlighetsgrad.

Förbättrad kommunikation i katastrofsituationer och vid nödlåsningar

Förbättrad kommunikation i katastrofsituationer och vid nödlåsningar

NetSupport Notify can be a vital communication tool to support emergency and lockdown procedures and some integrate it as an official part of their emergency plans, due to its ability to send a clear and concise notification or instruction to all/selected connected computers.

Varje meddelande kan åtföljas av en hörbar varning för att det säkert ska uppmärksammas. Om det inte finns tid till att skriva ett långt meddelande kan avsändaren skapa och använda ett färdigt nödmeddelande, vilket också bidrar till att undvika gissningar och mänskliga fel. Dessa meddelanden aktiveras med en kombination av tre snabbtangenter, vilket också förhindrar att de skickas av misstag.

Tack vare att det går att mer effektivt skicka snabbare kommunikation till utvalda användare kan dessa agera snabbt som svar på problemet, vilket kan minimera kostsamma avbrott eller till och med rädda liv.

Färre rutinmässiga manuella uppgifter

Färre rutinmässiga manuella uppgifter

Recurring events can be scheduled in advance for a fixed time and date: hourly, daily, weekly, even every “xx minutes”. Freeing up this time from manually having to enter each one every time allows the user to work on more important tasks. Plus, the more notifications are used in a daily setting, the more familiar people are with the process, which can also help speed up the response time.

Meddelanden till samtliga platser

Meddelanden till samtliga platser

Unlike typical LAN-based messaging solutions, NetSupport Notify provides a dedicated local notification gateway that allows seamless notification delivery across multiple network segments or dispersed sites without the need for network modifications or switch configuration. A true mass notification system.

Utskick i farten

Utskick i farten

Free to download from Google Play, Amazon App Store and iTunes, the NetSupport Notify Mobile Console allows you to send instant alerts and notifications on the move. The sender can also monitor how many users have received the message; key for emergency response teams in building evacuations scenarios, for example.

Mottagningskvittens

Mottagningskvittens

When the notification is sent, a notification progress chart is automatically created and updates in real time to show the message being delivered and then acknowledged, allowing you to keep track of who has seen it (something traditional communication tools like email and phones don’t offer).

Alla levererade meddelanden registreras centralt med fullständig information om alla aviseringar och mottagare, vilket gör att administratörer kan filtrera fram de som är av intresse och exportera en sammanfattning för framtida analys.

Prenumerera för att hålla dig informerad