Vilka fördelar får du?

Tillförlitlig kommunikation

Tillförlitlig kommunikation

Inom en organisation finns många verktyg för kommunikation, som e-post, röstsamtal och snabbmeddelanden. Brådskande meddelanden behöver kunna hittas och ses omedelbart, särskilt om den befintliga tekniken inte fungerar eller om e-postmeddelanden drunknar i överfulla inkorgar.

Inom en organisation finns många verktyg för kommunikation, som e-post, röstsamtal och snabbmeddelanden. Brådskande meddelanden behöver kunna hittas och ses omedelbart, särskilt om den befintliga tekniken inte fungerar eller om e-postmeddelanden drunknar i överfulla inkorgar.

Det är inte nödvändigt att hantera kontakter på vanligt sätt eftersom systemet synkroniseras med Active Directory, vilket gör det till en snabb och enkel lösning. Meddelanden kan också skickas till särskilda IP-intervall.

Prioritering på skärmen

Prioritering på skärmen

Inom några sekunder kan ett enda meddelande (på upp till XNUMX XNUMX tecken) skickas till XNUMX XNUMX anslutna datorer (Windows, Mac och Chromebook, liksom digitala informationsskärmar) eller till specifika användare/enheter och utvalda avdelningar. Det levererade meddelandet prioriteras automatiskt på mottagarens datorskärm och går inte att ignorera. Det sparar värdefull tid vid mer brådskande varningar.

Varje meddelande kan också ges en prioritetsnivå (från rutinmässig kommunikation med studenter och personal till tekniska varningar eller kritiska nödvarningar, vilket kan specialanpassas) så att mottagaren direkt känner igen varningens art och allvarlighetsgrad.

Förbättrad kommunikation i katastrofsituationer och vid nödlåsningar

Förbättrad kommunikation i katastrofsituationer och vid nödlåsningar

NetSupport Notify kan vara ett livsviktigt kommunikationsverktyg som stöd för katastrof- och nödlåsningsrutiner. Tack vare att det går att skicka ett klart och tydligt meddelande eller en instruktion till samtliga eller utvalda anslutna datorer har vissa organisationer valt att göra systemet till en officiell del av sin katastrofplan.

Varje meddelande kan åtföljas av en hörbar varning för att det säkert ska uppmärksammas. Om det inte finns tid till att skriva ett långt meddelande kan avsändaren skapa och använda ett färdigt nödmeddelande, vilket också bidrar till att undvika gissningar och mänskliga fel. Dessa meddelanden aktiveras med en kombination av tre snabbtangenter, vilket också förhindrar att de skickas av misstag.

Tack vare att det går att mer effektivt skicka snabbare kommunikation till utvalda användare kan dessa agera snabbt som svar på problemet, vilket kan minimera kostsamma avbrott eller till och med rädda liv.

Färre rutinmässiga manuella uppgifter

Färre rutinmässiga manuella uppgifter

Återkommande händelser kan schemaläggas i förväg för en bestämd tidpunkt och ett bestämt datum: varje timme, varje dag, varje vecka eller till och med ”var XX:e minut”. Genom att slippa skriva in var och en manuellt varje gång får användaren tid att ägna sig åt viktigare uppgifter. Ju mer varningarna används i det dagliga livet desto mer vana blir användarna dessutom vid förloppet, vilket också kan bidra till kortare svarstider.

Meddelanden till samtliga platser

Meddelanden till samtliga platser

Till skillnad från vanliga LAN-baserade meddelandelösningar tillhandahåller NetSupport Notify en särskild meddelandegateway som gör att meddelanden sömlöst kan levereras till flera nätverkssegment eller spridda platser utan nätverksmodifikationer eller växelkonfigurering. Ett sant massmeddelandesystem.

Utskick i farten

Utskick i farten

NetSupport Notify Mobile Console är gratis att hämta från Google Play, Amazon App Store och iTunes, och kan användas för att skicka direktvarningar och -aviseringar medan du är på språng. Avsändaren kan också övervaka hur många användare som har fått meddelandet, vilket är centralt till exempel när ett nödberedskapsteam ska bygga evakueringsscenarier.

Mottagningskvittens

Mottagningskvittens

Varje meddelande är försett med en mottagningsbekräftelse och i Notification Console visas ett kvitteringsfält längst ner när ett meddelande har skickats. Detta visar användarnas bekräftelse på mottagning av meddelandet i realtid, så att du kan hålla koll på vilka som har sett det (någonting som inte erbjuds av traditionella kommunikationsverktyg som e-post och telefon).

Alla levererade meddelanden registreras centralt med fullständig information om alla aviseringar och mottagare, vilket gör att administratörer kan filtrera fram de som är av intresse och exportera en sammanfattning för framtida analys.

Prenumerera för att hålla dig informerad