Versio 5.1

Vastaanottajien valintaa parannettu
Ilmoitusta lähetettäessä vastaanottajien valitseminen on nyt paljon selkeämpää ja helpompaa käyttöliittymän päivityksen ansiosta. Valitseminen käy myös entistä nopeammin kulissien takaisten suorituskykyparannusten ansiosta.

Ilmoitusten lähetys offline-henkilökunnalle
Lähetettäessä ilmoitusta offline-henkilöstölle, voidaan heidät valita vastaanottamaan heille lähetetyt ilmoitukset. Kun offline-henkilökunta palaa "online-tilaan" ja kirjautuu sisään laitteelleen, he saavat ilmoitukset, jotka on lähetetty viimeisen 48 tunnin aikana. Tämä on erityisen hyödyllinen lomalta palaavalle henkilökunnalle. Näin he saavat heidän poissaollessaan lähetetyt viestit.

Lisätietoja Historia-näkymässä
Historia-näkymän tiedoista käy nyt ilmi lähettäjän koneen nimi ja IP-osoite hätätilanteissa käytettävien ilmoitusten varalta (ne lähetetään pikanäppäinyhdistelmän avulla).

Myös tavallisissa ilmoituksissa lähettäjän IP-osoite näkyy nyt Historia-näkymän tiedoissa.

”Lähetetty” on nyt oletusvastaanottaja
Ilmoitusta lähetettäessä NetSupport Notify valitsee palvelimen sijaan automaattisesti viimeksi valitun vaihtoehdon (esim. osaston) oletusvastaanottajaksi. Voit myös määrittää osaston tai palvelimen Lähetetty-oletusarvoksi.

Lähettäjän nimi
When receiving a notification, at the bottom, it will now include the sender’s name. This is handy for better understanding the nature of the message and its urgency. However, this can be turned off, and so notifications can also be sent anonymously.

Aikataulutettujen viestien vastaanottajat
Nyt voit nähdä myös aikataulutetun ilmoituksen vastaanottajat, jos haluat tarkistaa, tarvitseeko ketään lisätä luetteloon tai poistaa luettelosta.

Pikanäppäimet
Olemme tehneet ilmoituksen muokkaamisesta entistä nopeampaa ja helpompaa lisäämällä pikanäppäimet lihavointia, kursivointia ja/tai alleviivausta varten. Näppäilemällä esimerkiksi Ctrl+B/I/U voit laittaa muotoilun päälle tai pois päältä.

Uudet ominaisuudet V5: ssä

Luo ajastettuja ilmoituksia - vaikka henkilökunta ei olisi onlinecheduled notifications – even if staff are not connected
Nyt voit sisällyttää ajastettuihin ilmoituksiin käyttäjät, jotka eivät ole sillä hetkellä aktiivisia (käyttäjät ovat mahdollisesti sammutettuna eivätkä ole juuri silloin yhteydessä serveriin, mutta ovat olleet edellisen 30 päivän aikana). Näin voit määrittää ajoitettuja ilmoituksia, vaikka käyttäjät eivät ole yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella tai henkilöstön ollessa lomalla. Kun käyttäjät myöhemmin käynnistävät laitteensa ja muodostavat yhteyden uudelleen, he saavat seuraavan ajoitetun ilmoituksen (edellyttäen, että he ovat yhteydessä ilmoituksen aikataulun mukaisena aikana/päivänä).

Uusi käyttöliittymä
NetSupport Notify on saanut täysin uudistetun käyttöliittymän. Ilmoituksia lähetetään yleensä kiireellisissä tilanteissa. Nyt lähettäjän on entistä helpompi löytää tarvittava toiminto nopeasti yhdellä napsautuksella.

Entistä laajempi käyttäjätuki
Suurimpiinkin organisaatioihin skaalautuva Notification-palvelin tukee nyt yli 10000 agenttia ja helpottaa näin esimerkiksi suuryritysten tai suurten koulupiirien kommunikointia suurille henkilöstö- tai oppilasmäärille.

Ilmoituksen koko
Lähettäjät voivat nyt valita vastaanottajan näytöllä näkyvän ilmoituksen koon, mikä auttaa heitä säätämään ilmoituksen haluttua vaikutusta. Esimerkiksi hätätilanteessa käytettävä evakuointiviesti voidaan näyttää koko näytöllä, kun taas ilmoitus sähköpostipalvelimen kaatumisesta voi olla pienempi ja huomaamattomampi. Näin voidaan myös varmistaa, että ilmoituksen koko on oikeassa suhteessa näytön kokoon.

Ilmoituksen vahvistus
Koko näytön ilmoituksen yhteydessä voidaan näyttää OK-painike aikakatkaisutoiminnon sijasta. Näin vastaanottaja voi vahvistaa saaneensa ja lukeneensa ilmoituksen (pelkän olettamuksen sijaan) sekä poistaa viestin heti sen nähtyään, mikä nopeuttaa vastausaikoja.

Laajempi alustatuki
Monia alustoja tukeva NetSupport Notify tukee jatkossa myös Chromebookeja ja auttaa näin organisaatioita kommunikoimaan tehokkaasti useiden käyttämiensä alustojen välillä.

Koko viestin näyttäminen
Vastaanottajat voivat nyt lukea ja vahvistaa ilmoitukset entistä nopeammin, sillä lähettäjä voi halutessaan näyttää koko viestin kerralla (sen sijaan, että vastaanottajat joutuisivat vierittämään näyttöä).

Parannettu historialuettelo
Hätätilailmoitukset näkyvät nyt historialuettelossa oletusarvoisesti ja ilmoitukset voi kiinnittää yläreunaan, jotta tärkeät ilmoitukset löytyvät helposti ja ovat uudelleen käytettävissä. Kiinnitetyt ilmoitukset pysyvät aina luettelon yläpäässä hakupäivämääristä huolimatta.

IP-osoitealueille lähettäminen
Ilmoituksia voi lähettää Active Directoryn avulla ja lisäksi nyt myös IP-osoitealueille, mistä on hyötyä organisaatioille, joissa on hajanaisia verkkoja.

Lisää kustomointeja
NetSupport Notify on mahdollista kustomoida saumattomasti organisaatioon sen tarpeita vastaavaksi. Kunkin viestin fonttia ja tekstin kokoa voi muuttaa organisaation brändiin sopivaksi, ja voit luoda omat vakavuusasteen kuvakkeet (käyttämällä omia tekstejä, fontteja ja värejä) lähetettävän viestityypin mukaisesti.

Uudet viestityypit
Uutinen-, Viesti-, Hälytys-, Tekninen- ja Kriittinen-viestityyppien lisäksi olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta viestityyppiä: Terveys ja Turvallisuus. Niiden avulla voit priorisoida viestejä, jotka sisältävät aiheisiin liittyviä tietoja. Jos viestityyppi on esimerkiksi ”Terveys”, sillä saatetaan muistuttaa käyttäjiä käsidesin käytöstä tai fyysisen etäisyyden säilyttämisestä.

Uudet ominaisuudet V4: ssä

Uusi käyttöliittymä
NetSupport Notify on saanut täysin uudistetun käyttöliittymän. Ilmoituksia lähetetään yleensä kiireellisissä tilanteissa. Nyt lähettäjän on entistä helpompi löytää tarvittava toiminto nopeasti yhdellä napsautuksella.

Lisätty kirjainrajoitus
Ilmoitusviestin tekstitystekstirajoitusta on lisätty tasolta 40 tasolle 80 ja viestitekstikirjainrajoitusta tasolta 500 tasolle 1,000.

Hätäreaktioviestit
Reaktioviestien vahingossa tapahtuvan lähettämisen pysäyttämiseksi voit nyt valita kolmen pikanäppäinyhdistelmän näiden viestien lähettämiseksi.

Active Directory -mallit
Voit nyt voit konfiguroida ilmoituskonsolin käyttämällä Active Directory -toimintoa.

Viestin näyttö
Ilmoitusviesti ilmestyy esille, kun tietokone on lukittu.

Lähetetään ilmoituksia
Valittaessa vastaanottajat, joille ilmoitusviesti lähetetään. Active Directory -näyttönimi voidaan tuoda näyttöön sisäänkirjoitetun käyttäjänimen sijasta. Napsauta Näytä näyttönimi.

IPv6 Support
NetSupport Notify tarjoaa tukea IPv6-osoitteille.