Versio 5 nyt saatavilla!

Uusi käyttöliittymä
NetSupport Notify on saanut täysin uudistetun käyttöliittymän. Ilmoituksia lähetetään yleensä kiireellisissä tilanteissa. Nyt lähettäjän on entistä helpompi löytää tarvittava toiminto nopeasti yhdellä napsautuksella.

Entistä laajempi käyttäjätuki
Suurimpiinkin organisaatioihin skaalautuva Notification-palvelin tukee nyt yli 10000 agenttia ja helpottaa näin esimerkiksi suuryritysten tai suurten koulupiirien kommunikointia suurille henkilöstö- tai oppilasmäärille.

Ilmoituksen koko
Lähettäjät voivat nyt valita vastaanottajan näytöllä näkyvän ilmoituksen koon, mikä auttaa heitä säätämään ilmoituksen haluttua vaikutusta. Esimerkiksi hätätilanteessa käytettävä evakuointiviesti voidaan näyttää koko näytöllä, kun taas ilmoitus sähköpostipalvelimen kaatumisesta voi olla pienempi ja huomaamattomampi. Näin voidaan myös varmistaa, että ilmoituksen koko on oikeassa suhteessa näytön kokoon.

Ilmoituksen vahvistus
Koko näytön ilmoituksen yhteydessä voidaan näyttää OK-painike aikakatkaisutoiminnon sijasta. Näin vastaanottaja voi vahvistaa saaneensa ja lukeneensa ilmoituksen (pelkän olettamuksen sijaan) sekä poistaa viestin heti sen nähtyään, mikä nopeuttaa vastausaikoja.

Laajempi alustatuki
Monia alustoja tukeva NetSupport Notify tukee jatkossa myös Chromebookeja ja auttaa näin organisaatioita kommunikoimaan tehokkaasti useiden käyttämiensä alustojen välillä.

Koko viestin näyttäminen
Vastaanottajat voivat nyt lukea ja vahvistaa ilmoitukset entistä nopeammin, sillä lähettäjä voi halutessaan näyttää koko viestin kerralla (sen sijaan, että vastaanottajat joutuisivat vierittämään näyttöä).

Parannettu historialuettelo
Hätätilailmoitukset näkyvät nyt historialuettelossa oletusarvoisesti ja ilmoitukset voi kiinnittää yläreunaan, jotta tärkeät ilmoitukset löytyvät helposti ja ovat uudelleen käytettävissä. Kiinnitetyt ilmoitukset pysyvät aina luettelon yläpäässä hakupäivämääristä huolimatta.

IP-osoitealueille lähettäminen
Ilmoituksia voi lähettää Active Directoryn avulla ja lisäksi nyt myös IP-osoitealueille, mistä on hyötyä organisaatioille, joissa on hajanaisia verkkoja.

Lisää kustomointeja
NetSupport Notify on mahdollista kustomoida saumattomasti organisaatioon sen tarpeita vastaavaksi. Kunkin viestin fonttia ja tekstin kokoa voi muuttaa organisaation brändiin sopivaksi, ja voit luoda omat vakavuusasteen kuvakkeet (käyttämällä omia tekstejä, fontteja ja värejä) lähetettävän viestityypin mukaisesti.

Uudet viestityypit
Uutinen-, Viesti-, Hälytys-, Tekninen- ja Kriittinen-viestityyppien lisäksi olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta viestityyppiä: Terveys ja Turvallisuus. Niiden avulla voit priorisoida viestejä, jotka sisältävät aiheisiin liittyviä tietoja. Jos viestityyppi on esimerkiksi ”Terveys”, sillä saatetaan muistuttaa käyttäjiä käsidesin käytöstä tai fyysisen etäisyyden säilyttämisestä.

Uudet ominaisuudet V4: ssä

Uusi käyttöliittymä
NetSupport Notify on saanut täysin uudistetun käyttöliittymän. Ilmoituksia lähetetään yleensä kiireellisissä tilanteissa. Nyt lähettäjän on entistä helpompi löytää tarvittava toiminto nopeasti yhdellä napsautuksella.

Lisätty kirjainrajoitus
Ilmoitusviestin tekstitystekstirajoitusta on lisätty tasolta 40 tasolle 80 ja viestitekstikirjainrajoitusta tasolta 500 tasolle 1,000.

Hätäreaktioviestit
Reaktioviestien vahingossa tapahtuvan lähettämisen pysäyttämiseksi voit nyt valita kolmen pikanäppäinyhdistelmän näiden viestien lähettämiseksi.

Active Directory -mallit
Voit nyt voit konfiguroida ilmoituskonsolin käyttämällä Active Directory -toimintoa.

Viestin näyttö
Ilmoitusviesti ilmestyy esille, kun tietokone on lukittu.

Lähetetään ilmoituksia
Valittaessa vastaanottajat, joille ilmoitusviesti lähetetään. Active Directory -näyttönimi voidaan tuoda näyttöön sisäänkirjoitetun käyttäjänimen sijasta. Napsauta Näytä näyttönimi.

IPv6 Support
NetSupport Notify tarjoaa tukea IPv6-osoitteille.